Sääntelyviranomainen varoittaa ANA:ta siitä, että asetuksessa-laissa nro 254/2012 säädetään "selvästi", että lentoasemien palvelutasojen on oltava suhteessa matkustajilta perittävien lentoasemamaksujen arvoon, ja että se on havainnut "vaatimustenvastaisuuksia" ja toimintahäiriöitä kansallisilla lentoasemilla.

Tämän vuoksi ANAC korostaa, että on "selvästi tarpeen tarkistaa ANA:n ja käyttäjien, lentoliikenteen harjoittajien ja huolitsijoiden välillä vuosina 2014/2015 allekirjoitettua sopimusta", jotta matkustajille tarjottavia palveluja voidaan parantaa tämän vuoden 1. huhtikuuta alkaen.

Sääntelyviranomainen toteaa, että ANA on alusta alkaen esittänyt "järjestelmällisiä noudattamatta jättämistilanteita", jotka liittyvät erityisesti indikaattoreihin, jotka koskevat "ensimmäisen matkatavaran luovuttamista Lissabonin, Porton ja Faron lentoasemille saapumisen yhteydessä ja viimeisen matkatavaran luovuttamista Lissabonin lentoasemalla".

Lisäksi ANAC on "Lissabonin, Porton ja Faron lentoasemien matkatavaroiden hallintajärjestelmän" tarkastusten yhteydessä tunnistanut "mahdollisuuksia infrastruktuurin parantamiseen".

Palvelujen heikkeneminen

Kaikki tämä tapahtuu samalla, kun "matkustajien arvio palvelun laadusta on jatkuvasti heikentynyt", sääntelyviranomainen korostaa ja ottaa huomioon, että "matkustajien valitusten määrä on kasvanut, erityisesti odotusaikojen osalta RX:ssä".

Lopuksi ANAC huomauttaa, että lentoasemamaksujen korotuksiin "ei ole liittynyt palvelun laatutason tarkistuksia", mikä osoittaa, että "sovelletut maksut ja tarjotun palvelun laatu eivät vastaa toisiaan".

Vastauksessaan ANAC:lle toimiluvan haltija perustelee tilannetta toteamalla, että nykyiset palvelutasot ja vastaavat mittarit "ovat riittävät varmistamaan prosessien asianmukaisen edustuksen ja seurannan sekä takaamaan hyvän palvelutason lentoyhtiöille ja matkustajille".

Sääntelyviranomainen korostaa kuitenkin, että ANA:n ja käyttäjien vuosina 2014 ja 2015 tekemä sopimus "ei ole luonteeltaan elinikäinen, ja sitä on muutettava", jotta se heijastaisi muutoksia, joita toimiluvan haltijan hallinnoimilla lentoasemilla on ajan mittaan tapahtunut. Vinci-konserni, erityisesti "sovellettavaan ja nykyiseen tariffirakenteeseen liittyvien muutosten sekä liikenteen ja matkustajien määrän kasvun osalta".