ECO:n siteeraaman elvytys- ja sopeutumissuunnitelman kansallisen valvontakomission (PRR) puheenjohtajan Pedro Dominguinhosin mukaan paikallisviranomaisten käynnistämistä sadoista kilpailuista 5-10 prosenttia päättyi ilman yhtään hakemusta.

Kiinnostuneiden toimijoiden puute selittyy "alhaisella perushinnalla markkinaolosuhteisiin nähden, joilla tarjouskilpailut käynnistettiin", mikä johti siihen, että "yrityksillä ei ollut kysyntää". Lisäksi hän toteaa, että "erityisesti talojen kunnostamista koskevissa kilpailuissa työn määrä väheni, mikä lannisti urakoitsijoita".

Huolimatta siitä, että "hylättyjen tarjouskilpailujen määrä on vähentynyt" viime kuukausina, virkamies katsoo, että vuosi 2024 on "ratkaiseva" Euroopan komission kanssa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi: 32 800 asunnon rakentaminen 31. joulukuuta 2026 mennessä.