Normatiivisessa määräyksessä nº4/2024 esitetään ilmoittautumispäivämäärät kaikentyyppisiin tilanteisiin, alkaen opiskelijoista, jotka ovat peruuttaneet jonkin oppiaineen, ja päättyen niihin, jotka haluavat parantaa arvosanaansa, tai opiskelijoihin, jotka aikovat osallistua kokeeseen oppiaineessa, jota he eivät ole käyneet tunneilla.

Perheet voivat tehdä ilmoittautumiset näihin kokeisiin sähköisellä ilmoittautumisalustalla (PIEPE), joka on saatavilla osoitteessa https://jnepiepe.dge.mec.pt. Koulujen hallintopalvelut vastaavat sitten ilmoittautumisten vahvistamisesta.

"Arviointikokeisiin osallistuvien oppilaiden ei tarvitse ilmoittautua", elleivät he osallistu yksilö- tai kotiopetukseen, määräyksessä todetaan.

Ilmoittautuminen on automaattista lähes kaikille päättökokeisiinsa osallistuville perus- ja peruskoulun oppilaille.

Poikkeuksena ovat ne, jotka osallistuvat yksilö- tai kotiopetukseen, sekä oppilaat, jotka eivät osallistu mihinkään kouluun. Näissä tapauksissa ilmoittautuminen on tehtävä 26. helmikuuta ja 8. maaliskuuta välisenä aikana.

Kansalliset loppukokeet on pakollista suorittaa ensimmäisessä vaiheessa, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, jotka ovat toisessa vaiheessa, esimerkiksi silloin, kun opiskelijat eivät läpäise aihetta.

Määräyksessä todetaan, että perusopetuksen arviointikokeet ja loppukokeet suoritetaan sähköisesti, kuten viime vuonna.

Toisen asteen valtakunnalliset loppukokeet suoritetaan paperilla.

Opetusministeriö on toteuttanut digitaalisiin ulkoisiin arviointikokeisiin siirtymistä koskevaa asteittaista kehityshanketta, joka alkoi lukuvuonna 2021/2022 ja jonka odotetaan valmistuvan vuoteen 2024/2025 mennessä, jolloin prosessi yleistyy sähköisessä muodossa kaikkien oppimisen ulkoisten arviointien osalta: Arviointikokeet, loppukokeet ja kansalliset kokeet.