"Prosessi on käynnissä, ja Baixa de Coimbran valvontakameroihin investoidaan noin 400 000 euroa, mutta prosessi on kokonaisuudessaan byrokraattisesti hidas", José Manuel Silva totesi.

"Baixa de Coimbran turvattomuuden ilmapiiriä on liioiteltu", hän totesi.

Valtuutettu Regina Bento oli pyytänyt jaostoa puuttumaan asiaan kunnallisen poliisin välityksellä, mutta José Manuel Silva jätti asian huomiotta, koska heillä ei ollut "turvallisuus- tai tutkintaosaamista".

"Turvallisuuskysymykset koskevat turvallisuusjoukkoja, joita kunnassa ovat PSP ja GNR, jotka ovat riippuvaisia hallituksesta ja joilla ei ole riittävästi henkilöstöä", jaoston puheenjohtaja korosti.