Vuositasolla muutos oli 4,4 prosenttia (5,3 prosenttia joulukuussa 2023).

Pankkiarviointien määrä oli noin 28,9 tuhatta, mikä merkitsee 2,0 prosentin vähennystä edelliseen kauteen verrattuna ja 30,8 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Madeiran itsehallintoalueella oli merkittävin kasvu edelliseen kuukauteen verrattuna (4,0 %), ja muilla alueilla muutokset olivat positiivisia lukuun ottamatta Oeste- ja Vale do Tejo-alueita, joilla muutos oli nolla.

Vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna arvostusten mediaaniarvo kasvoi 4,4 %, ja voimakkain vaihtelu oli Madeiran autonomisella alueella (19,5 %) ja yksittäinen lasku Algarvessa (-0,5 %).