Yhdistyneiden kansakuntien World Tourism Barometer -matkailubarometri seuraa säännöllisesti lyhyen aikavälin matkailutrendejä, jotta maailmanlaajuiset matkailualan sidosryhmät saisivat ajantasaista analyysia kansainvälisestä matkailusta.

Neljä kertaa vuodessa julkaistavassa Yhdistyneiden kansakuntien maailman matkailubarometrissä (UN Tourism), joka sisältää analyysin viimeisimmistä matkailukohteita (inbound) ja lähdemarkkinoita (outbound) koskevista tiedoista, Turks- ja Caicossaaret sijoittuu vuoden 2023 parhaaseen tuloskehitykseen vuoteen 2019 verrattuna 127 prosentin kasvulla.

Portugali näkyy korostetusti 11 prosentin kasvullaan, ja Euroopan alueella vain Albania (+53 %), Andorra (+31 %), Liechtenstein (+16 %) ja Serbia (+15 %) ovat Portugalin edellä.

"Vuonna 2023 tapahtuneen voimakkaan elpymisen jälkeen kansainvälisen matkailun odotetaan palautuvan täysin pandemiaa edeltävälle tasolle vuonna 2024, ja ensimmäisten arvioiden mukaan kansainvälisten matkailijamäärien kasvu on 2 prosenttia vuoden 2019 tasoa korkeampi", YK:n matkailutoimisto toteaa.

Alan myönteiset näkymät heijastuvat YK:n viimeisimmässä matkailun luottamusindeksitutkimuksessa, jossa 67 prosenttia matkailualan ammattilaisista arvioi, että vuoden 2024 näkymät ovat paremmat tai paljon paremmat kuin vuonna 2023.