"Konkreettisin lyhyen aikavälin riski on Portugalin elvytys- ja sopeutumissuunnitelman täytäntöönpanon mahdollinen viivästyminen, erityisesti jos hallituksen muodostaminen pitkittyy tai jos seuraava hallitus on lyhytikäinen ja käynnistää ennenaikaiset vaalit suhteellisen aikaisin", DBRS toteaa.

Kommentissa (joka ei ole "luokitustoimenpide") DBRS on vakuuttunut siitä, että tuleva hallitus ei aiheuta häiriöitä budjettipolitiikan harjoittamisessa.

"Näemme rajallisia riskejä Portugalin julkisen velan vähentämispyrkimyksille tulevina vuosina riippumatta siitä, mikä puolue johtaa seuraavaa hallitusta", analyysissä todetaan.

DBRS ei siis odota, että "seuraava hallitus poikkeaa vuosikymmenen ajan jatkuneesta sitoutumisesta varovaiseen finanssipolitiikkaan ja velan vähentämiseen".

Virasto katsoo, että mikään puolueista ei saavuta ehdotonta enemmistöä parlamentissa, mutta "Chegan nousu mielipidemittauksissa voi antaa sille mahdollisuuden liittyä oikeistokoalitioon".

DBRS vahvisti tammikuussa Portugalin A-luokituksen ja säilytti edelleen vakaat näkymät.

Luottoluokitus on rahoitusluokituslaitosten antama arvio, jolla on suuri vaikutus maiden ja yritysten rahoitukseen, koska siinä arvioidaan luottoriskiä.