Kyselyyn, jonka tulokset julkaistaan eurooppalaiseen järjestöön kuuluvan Deco Proteste -lehden maaliskuun numerossa, vastasi 8 000 henkilöä Portugalissa, Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Unkarissa, Italiassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Unkarissa.

Portugalin vastauksista käy ilmi, että 72 prosenttia portugalilaisista katsoo, ettei heillä ole tietoa tai että he ovat huonosti perillä eläinten hyvinvointia koskevasta nykyisestä lainsäädännöstä, ja että 61 prosenttia on sitä mieltä, että olisi erittäin tärkeää saada uusia lakeja tuotantoeläinten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Eläinten hyvinvointia pitää erittäin tärkeänä 55 prosenttia kyselyyn osallistuneista, ja tämä huolenaihe vaikuttaa eniten kananmunien ostamiseen (33 prosenttia), seuraavaksi eniten maito- ja maitotuotteisiin (30 prosenttia) ja tuoreeseen siipikarjaan (27 prosenttia).

Noin 60 prosenttia portugalilaisista sanoi, että he ovat jo huomanneet eläinten hyvinvointia koskevia väitteitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, mutta vain 17 prosenttia sanoi luottavansa niihin, kun taas 22 prosenttia sanoi, että he eivät luota tietoihin tai luottavat niihin vain vähän.

Verrattuna seitsemään muuhun tutkimuksessa analysoituun maahan Portugali oli johtava lihan ja kalan kulutuksessa, sillä 50 prosenttia vastaajista ilmoitti syövänsä lihaa tai kalaa päivittäin, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin muissa maissa.

Lihan osalta portugalilaiset suosivat siipikarjaa, jota 35 prosenttia ilmoitti syövänsä kolmesta seitsemään päivänä viikossa, ja seuraavaksi eniten tuoretta kalaa (14 prosenttia).

Kansainvälinen Euroconsumers-ryhmä, johon kuuluu kuluttajansuojajärjestöjä Portugalista, Espanjasta, Italiasta, Belgiasta ja Brasiliasta, toteutti tutkimuksen yhteistyössä Bureau Européen des Unions de Consommateurs(BEUC) ja International Consumer Research & Testing(ICRT) -järjestön kanssa.