Tiedot sisältyvät kansallisen koulutusneuvoston(CNE) julkaisemaan raporttiin "Koulutuksen tila 2022", joka antaa kuvan Portugalin koulutuksesta.

Vuosina 2021/2022 perus- ja keskiasteen koulutuksessa oli 1,2 miljoonaa opiskelijaa. Manner-Portugalissa kouluja kävi 105 855 ulkomaalaista lasta ja nuorta yli 200 maasta.

Kasvua edelliseen lukuvuoteen verrattuna oli lähes 14 000. Ensimmäisen ja kolmannen jakson välillä 79 796 ulkomaalaista edusti 9,3 % opiskelijoiden kokonaismäärästä, ja lähes puolet heistä kuului brasilialaiseen yhteisöön (44,6 %).

Perusopetuksessa eniten edustettuina ovat angolalaiset (6 613 opiskelijaa) ja ukrainalaiset (5 019 opiskelijaa), joiden määrä yli kaksinkertaistui vuodessa Ukrainan sodan seurauksena.

Keskiasteen koulutuksessa oli 26 059 ulkomaalaista opiskelijaa 246 maasta, mikä on 3 502 opiskelijaa enemmän kuin edellisenä vuonna ja vastaa 7,9 prosenttia.

Perusopetuksen tavoin suurin yhteisö oli brasilialainen (40,3 %) ja seuraavaksi suurin angolalainen (10,0 %).

Ukrainalaisten opiskelijoiden osuus on huomattavasti pienempi, vain 3,5 prosenttia (yhteensä 924).

Lissabonin pääkaupunkiseudulle on keskittynyt lähes puolet ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista, ja päinvastoin Alentejosta löytyi vain 5 prosenttia.

Eri kansallisuuksista intialaiset olivat eniten edustettuina portugalia muuna kuin äidinkielenä -luokassa perusopetuksessa (9,6 %), ja seuraavina olivat guinealaiset (9,2 %) ja ukrainalaiset (8,6 %).

Toisen asteen koulutuksessa nepalilaisten opiskelijoiden osuus kaikista oppiainetta opiskelleista ulkomaalaisista oli 11,9 prosenttia, ja seuraavina olivat intialaiset opiskelijat (7,9 %) ja guineabissaulaiset (7,8 %).