Yhtiön lausunnon mukaan tähän sisältyy arviolta 14,9 miljoonan euron verotulot pelkästään vuonna 2023, mikä merkitsee yli 10 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

"Airbnb:n sitoutuminen Lissaboniin ja Portoon on pitkäaikainen, ja se on johtanut molempien kaupunkien kaupunginvaltuustojen kanssa tehtyyn sopimukseen matkailijaverojen keräämisestä ja toimittamisesta, mikä on kerännyt yli 44,2 miljoonaa euroa vuodesta 2016 lähtien Lissabonissa ja yli 19,1 miljoonaa euroa vuodesta 2018 lähtien Portossa".

Mónica Casañas, Airbnb Marketing Services SL:n toimitusjohtaja, toteaa seuraavaa: "Nykyään Airbnb:n isäntien perimät ja maksamat verot ovat tärkeitä tulonlähteitä Portugalin yhteisölle. Matkailu on ollut ja on edelleen tärkeä tulonlähde portugalilaisille perheille, jotta he voivat pysyä mukana elinkustannusten nousussa.

"Portugalissa yhdeksän kymmenestä isännästä sanoo, että Airbnb:ssä mainostettu tila on heidän tai heidän perheensä omistuksessa, ja lähes puolet sanoo, että majoituksesta saadut lisätulot auttavat heitä maksamaan kotinsa." Näin on myös Portugalissa. 50 prosenttia sanoo käyttävänsä Airbnb:llä ansaitsemiaan rahoja toimeentuloon. Airbnb:n kautta matkustaminen ei hyödytä ainoastaan perheitä Portugalin kahdessa tärkeimmässä kaupunkikohteessa, vaan se myös jakaa kävijöitä eri puolille maata, suurkaupungeista pienempiin kyliin: vuonna 2022 lähes kaksi kolmesta Airbnb:n kautta Portugalissa varatusta yöstä oli Porton ja Lissabonin ulkopuolella.

"Näiden suuntaviivojen mukaisesti Airbnb pyrkii jatkamaan yhteistyötä Portugalin kanssa, jotta kaikki isännät voivat hyötyä Euroopan matkailutaloudesta ja osallistua siihen, ja samalla se antaa hallituksille tietoa, jota ne tarvitsevat tehokkaan päätöksenteon tueksi."