Paulo Raimundo korosti "todellisen ongelman vakavuutta, joka uhkaa väestön elinoloja" ja pienten ja keskisuurten maatalousyritysten elinoloja kuivuuden vuoksi, jota hän kuvasi "veden talteenottoon, kuljetukseen ja varastointiin tehtävien investointien laiminlyönniksi".

"Tämän ongelman edessä, kuten aina, on tehtävä valintoja: joko ratkaista ongelma puolustamalla väestöä tai käyttää tätä vakavaa ongelmaa tekosyynä rankaista väestöä edelleen ja tasoittaa tietä uudelle askeleelle tämän olennaisen hyödykkeen, eli vedensaantioikeuden, yksityistämisessä", hän totesi.

Hän lisäsi, että Algarven väestön vedensaanti "on vaakalaudalla" ja että juuri Silvesin kommunistinen kunta pysäytti hinnankorotukset.

"Se johtui siitä, että Algarvessa on kunnanvaltuusto, jossa on CDU:n enemmistö, että oli mahdollista pysäyttää PS:n ja PSD:n syvä halu, joka kuivuuden nimissä haluaa määrätä raa'an korotuksen vesitariffeihin väestölle. Kerro tarina miten haluat, koska totuus tulee aina esiin. Ilman Silvesin neuvostoa ja 400 000 Algarven asukasta joutuisivat ensi kesänä kohtaamaan raa'at korotukset vesitaksoissa", hän toisti.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita: "Säästöpolitiikka: Säästöpolitiikka: Säästöpolitiikka: