"EDP:n nettovoitto kasvoi 952 miljoonaan euroon vuonna 2023, mitä tukivat Portugalin vedentuotannon elpyminen historiallisen keskiarvon mukaiselle tasolle (vuoden 2022 äärimmäisen kuivuuden jälkeen), Brasilian tulosten kasvu, jossa EDP omistaa nyt 100 prosenttia tytäryhtiöstään EDP Brazilista, sekä uusiutuvien energialähteiden kiertotaloustoimista saadut voitot Espanjassa, Puolassa ja Brasiliassa", todetaan arvopaperimarkkinavalvojan (CMVM) julkaisemassa muistiossa.

Yhtiön mukaan nettotulokseen sisältyy 310 miljoonaa euroa "kertaluonteisia tappioita, jotka liittyvät Pecémin hiilivoimalan, Kolumbian tuulivoimahankkeiden ja Portugalin kombivoimalaitosten arvonalennuksiin".