Muutos perustuu viime joulukuussa hyväksyttyyn lakiasetukseen, jolla muutetaan tilapäisen työkyvyttömyystodistuksen myöntämisestä vastaavia yksiköitä.

Asetuksen mukaan sairauslomakkeiden myöntämiseen toimivaltaisiksi katsotaan "julkista, yksityistä ja sosiaalista terveydenhuoltoa tarjoavat yksiköt eli perusterveydenhuolto, huumeriippuvuuden ehkäisy- ja hoitopalvelut sekä sairaaloiden terveydenhuolto, mukaan lukien päivystysosastot".

Tähän asti potilaiden oli käännyttävä perhelääkärin puoleen saadakseen todistuksen tilapäisestä työkyvyttömyydestä.

Sairausloman myöntämiseen toimivaltaisten palvelujen laajentamisen myötä kiireellisen akuutin sairauden saaneen ja päivystyspalvelussa käyneen käyttäjän ei enää tarvitse mennä perusterveydenhuoltoon vain pyytääkseen vastaavaa arvokuljetusta.

SNS:n mukaan toimenpide ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka on luokiteltu Manchester Triagen mukaan siniseen tai vihreään rannekkeeseen, jotta ei-kiireelliset käyttäjät eivät menisi päivystykseen vain saadakseen arvokuljetuksia tai muuta kuin kiireellistä hoitoa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: