Sapo-uutisten mukaan raportti, jossa arvioidaan portugalilaisten käsityksiä politiikasta, on laadittu Fundação Francisco Manuel dos Santosin tilastotietokannassa Eurobarometri 2023:n tietojen perusteella.

Kuten tutkimuksessa todetaan, kahdeksan kymmenestä portugalilaisesta vastaajasta ei luota poliittisiin puolueisiin, mikä vastaa suuntausta 19:ssä 27:stä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, joissa yli 70 prosenttia ihmisistä ei myöskään usko poliittisiin puolueisiin.

Euroopan sosiaalitutkimuksen tietojen mukaan Portugali on niiden neljän maan joukossa, joissa kansalaiset luottavat vähiten kykyynsä osallistua politiikkaan (83 prosenttia), ja seuraavina tulevat Slovakia (84 prosenttia) sekä Latia ja Tšekki (83 prosenttia).

Portada korosti myös, että 73 prosenttia Portugalin kansalaisista myöntää, että järjestelmä ei salli tai rajoittaa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia politiikassa. Tämä on sama luku kuin yli puolessa analysoiduista maista lukuun ottamatta Norjaa, Sveitsiä, Suomea, Islantia ja Alankomaita, joissa poliittisten järjestelmien katsotaan sallivan ihmisille jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia.

Yli puolet portugalilaisista vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväisiä kansalliseen demokratiaan (56 prosenttia), mikä on hieman yli Euroopan keskiarvon. Portugalin politiikkaan tyytymättömiä vastaajia oli 43 prosenttia.

Mitä tulee kiinnostukseen politiikkaa kohtaan, portugalilaiset ja italialaiset ovat eurooppalaisia, jotka käyttävät eniten aikaa (yli kaksi tuntia päivässä) politiikan tai ajankohtaisten asioiden uutisten seuraamiseen, kuuntelemiseen tai lukemiseen. Neljä kymmenestä portugalilaisesta ilmoitti olevansa paljon tai jonkin verran kiinnostunut kyseisestä aiheesta.

Vaikka Portugali on yksi niistä Euroopan maista, joissa kansalaiset käyttävät eniten aikaa aiheeseen, Eurobarometrin tietojen mukaan 32 prosenttia portugalilaisista ilmoitti, etteivät he koskaan puhu politiikasta ystävien ja perheenjäsenten kanssa, ja vain 10 prosenttia sanoi, että he keskustelevat aiheesta usein, mikä on alle 25 prosentin eurooppalaisen keskiarvon.

Poliittisen asennoitumisen osalta, kun otetaan huomioon vasemmisto-oikeisto -spektri, 31 prosenttia maan vastaajista väittää olevansa puolueettomia, 28 prosenttia ilmoitti olevansa taipuvaisia vasemmalle ja 19 prosenttia oikealle, kun taas Euroopan keskiarvo on 38 prosenttia puolueettomia, 28 prosenttia taipuvaisia vasemmalle ja 23 prosenttia oikealle.

Tutkimuksessa korostettiin myös, että 16 prosenttia vastaajista ei osannut vastata kysymykseen ja että 6 prosenttia kieltäytyi vastaamasta.

Oikeusjärjestelmän osalta Portugali kuuluu niihin yhdeksään Euroopan maahan, joissa yli puolet vastaajista ei luota oikeusjärjestelmään, mikä on yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän kuin Euroopan keskiarvo, joka on 44 prosenttia.

Toisaalta yli puolet (54 prosenttia) portugalilaisista vastaajista luottaa Euroopan unioniin, kun Euroopan keskiarvo on 47 prosenttia.