Tämän hankkeen puitteissa Bragan kunta allekirjoitti 5. maaliskuuta yhteistyöpöytäkirjan Matosinhosissa Porton alueella sijaitsevan CEiia - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto -yhtiön kanssa "Centro de Opearações Atlântico -hankkeen kehittämiseksi, joka ohjaa 16:sta Atlantin ja metsien seurantaan tarkoitetusta satelliitista koostuvaa kokonaisuutta, jonka rakentaa portugalilaisen GeoSat-yhtiön johtama konsortio vuoden 2025 loppuun asti".

Kunnan mukaan "Guimarãesin avaruuskeskus" edistää "Pohjois-Portugalin, Galician ja Kastilia ja Leónin välistä yhteistyötä avaruusalalla, jossa keskitytään liiketoimintaan, opetukseen ja tutkimukseen, edistämällä Guimarães-Vigo ja Guimarães-Valladolid -akseleita" Espanjassa.

Guimarãesin avaruuskeskusta koskevan pöytäkirjan allekirjoitustilaisuus pidettiin 5. maaliskuuta kello 14.00 Guimarãesin Teatro Jordãossa, jossa läsnä olivat kunnanvaltuuston pormestari Domingues Bragança (PS), Agência Espacial Portuguesan edustaja Ricardo Conde, useita CEiiA:n jäseniä ja Universidade do Minhon(UMinho) rehtori Ruis Vieira de Castro.

Kunta toteaa, että Guimarães "on laatinut keskeisen strategisen painopisteen tieteen ja osaamisen alalla, joka on tämän alueen kehityksen akseli, joka keskittyy innovointiin, teollisuuteen ja kansainvälistymiseen".

Uusista tämän alan hankkeista, joita kunta on kehittämässä yhteistyössä UMinhon kanssa, "Fábrica do Futuro - Plataforma Regional de Especialização Inteligente - Área de Industrialização e Sistemas Avançads de Fabrico" on "mullistava ja perustavanlaatuinen hanke, joka edistää sitä, että ilmailu- ja avaruustekniikalla on aktiivinen ja ratkaiseva rooli kaupungin strategisessa asemoinnissa ja maan kehittymisessä uudella avaruusalalla".

Kunta katsoo, että "Guimarãesin avaruuskeskus" "hyötyy Escola de Engenharia da UMinhon aktiivisesta ja ratkaisevasta roolista, nimittäin ilmailu- ja avaruustekniikasta, ja CEiiA:n korkeasta tieteellisestä ja teknologisesta osaamisesta uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä ilmailu- ja avaruusalalla sekä alan kansainvälisten referenssikumppanuuksien luomisessa".