Sapo-uutisten mukaan syntyvyys Euroopan unionissa (EU) laski vuonna 2022 1,46 syntyneeseen naista kohti. Portugali kuitenkin toipui 1,43:een verrattuna edellisvuoden laskuun (1,35) Eurostatin lukujen mukaan.

Sen lisäksi, että Portugalissa oli vuonna 2022 syntyvyyden kasvun lisäksi toiseksi eniten ensisynnyttäjiä (54,0 %) Luxemburgin (54,4 %) jälkeen ja EU:n keskiarvon (46,3 % ) yläpuolella, vastakkaisessa ääripäässä ovat Latvia (37,9 %) ja Viro (39,8 %).

Taulukkoa johtaa Ranska, jossa syntyneiden määrä naista kohden on 1,79. Seuraavina ovat Romania (1,71), Bulgaria (1,65) ja Tšekin tasavalta (1,64).

Alhaisin hedelmällisyysluku on Maltalla (1,08 syntynyttä naista kohden), Espanjassa (1,16) ja Italiassa (1,24).

Saman raportin mukaan ensimmäisen lapsen syntymän keski-ikä oli 29,7 vuotta, ja Portugali oli kuudennella sijalla 30,4-vuotiaana.

Portugalissa noin joka neljäs synnytys oli ulkomaalaisen äidin lapsi. Luxemburgissa arvot vastaavat yli puolta.

Kaikkiaan vuonna 2022 EU:ssa syntyi 3,88 miljoonaa lasta, mikä on 4,09 syntymää vähemmän kuin vuonna 2021, jolloin määrä nousi 1,51:stä 1,53:een.