Lähettämällä ilmoituskirjeen yhteisön toimeenpaneva elin vaatii Portugalia saattamaan tietyt kausityöntekijöitä koskevan direktiivin 2014/36/EU mukaiset velvoitteet asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään ja soveltamaan niitä.

Kyseisellä EU:n säädöksellä pyritään takaamaan avoimet säännöt kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden palkkaamiselle ja takaamaan riittävät työ- ja elinolot, yhtäläiset oikeudet ja suojelu hyväksikäyttöä vastaan.

Komissio korostaa lausunnossaan, että direktiivin täysimääräinen noudattaminen on tärkeä edellytys laittoman maahanmuuton vähentämiselle.

Portugalin lisäksi myös Espanja, Romania, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Ruotsi saivat ilmoituskirjeet.

Jos komissio ei saa kahden kuukauden kuluessa tyydyttäviä vastauksia, se siirtyy rikkomismenettelyn toiseen vaiheeseen.