Vuoden 2024 ensimmäisenä kuukautena myös uusien kulutusluottosopimusten kokonaismäärä oli noususuunnassa, ja se oli 137 187 sopimusta, mikä merkitsee 7,1 prosentin kasvua vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna.

Joulukuuhun verrattuna kulutusluottojen kokonaismäärä kasvoi 10,4 %, kun taas uusien sopimusten kokonaismäärä kasvoi 6,9 %.

Keskuspankin tietojen mukaan uusien autoluottojen arvo oli tammikuussa 237 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 0,9 % edelliseen kuukauteen verrattuna. Uusien luottojen määrä kasvoi 5,4 % eli 15 589:ään.

Henkilökohtaisten luottojen arvo oli 300 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 20,3 % joulukuuhun verrattuna, ja suurin osa niistä oli "ilman erityistä käyttötarkoitusta, koti, konsolidoitu ja muihin tarkoituksiin" (287,6 miljoonaa euroa).

Uusien henkilökohtaisten luottosopimusten määrä oli 44 336, mikä on 10,4 % enemmän kuin edelliskuussa.

Kun otetaan huomioon luottokorttien ja tilinylitysmahdollisuuksien kautta myönnetyt luotot, uusien sopimusten määrä kasvoi 8,1 %, 114 miljoonaan euroon, ketjumuutoksessa 77 262 uuden sopimuksen kautta (lisäys 5,3 %) .