GAME-ER-hankkeen tavoitteena on tukea seuraavien kolmen vuoden aikana paikallisia videopeliklustereita Ranskassa, Tšekissä, Italiassa, Skotlannissa ja Portugalin Fundãossa ja auttaa poliittisia päättäjiä vauhdittamaan alaa näiden esimerkkien avulla.

Tarkoituksena on "tarjota hyödyllistä tietoa lainsäätäjille ja videopelialan johtajille kuuden alueellisen klusterin näkökulmasta", Fundãon kamari totesi.

"Fundãon kunta aikoo parantaa nykyistä ekosysteemiä ja pyrkiä houkuttelemaan ja säilyttämään lahjakkuuksia sekä monipuolistamaan liiketoimintarakennetta keskittyen erityisesti peliteollisuuteen, joka on kasvussa Portugalissa".

Castelo Brancon alueella sijaitseva kunta pitää tätä strategiana, jolla edistetään innovointia, houkutellaan investointeja ja luodaan työpaikkoja.

"Aloitteessa tunnustetaan se tärkeä rooli, joka näillä paikallisilla ja alueellisilla klustereilla on innovoinnin, talouskasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä".

GAME-ER:lle on myönnetty kolme miljoonaa euroa rahoitusta Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, joka on "suurin eurooppalainen ohjelma innovoinnin ja tutkimuksen tukemiseksi".