Tämän kuun 7. päivänä päivätyssä tiedotteessa, johon Lusa-toimisto tutustui, neuvosto ilmoittaa toimenpiteen voimaantulosta ja perustelee sitä sillä, että on ollut "tilanteita, joissa on väitetty, että on tehty vääriä ilmoituksia tai että maassa oleskelu on ollut jossain määrin kyseenalaista".

Asiakirjassa todetaan, että neuvoston toimeenpanevan elimen päätöksessä otettiin huomioon "perusteltu huoli siitä, että laittomien maahanmuuttajien joukkolaillistaminen voitaisiin institutionalisoida seurakuntaneuvostojen kautta".

Alcáçovasin seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Frederico Carvalho, johon Lusa otti yhteyttä, korosti, että kunta aikoo "estää tilanteet, jotka voidaan ymmärtää epäilyttäviksi ja joiltakin osin mahdollisesti petollisiksi".

"Täytäntöönpanoviranomainen ymmärtää, että oleskelulupien myöntäminen ulkomaalaisille kansalaisille ei saisi tapahtua seurakuntien kautta, vaan valtion keskushallintoon kuuluvan elimen kautta, joka voi valvoa hakijoita", hän puolustautui.

Hän huomautti, että Alcáçovasissa on tämän vuoden alusta lähtien ollut "epänormaalia ja epätavallista kysyntää" oleskelulupien saamiseksi ulkomaalaisilta kansalaisilta, jotka eivät asu tai työskentele tässä Alentejon kunnassa.

Frederico Carvalho totesi, että erityisesti portugalinkielisistä Afrikan maista (PALOP) tulleet maahanmuuttajat ovat lähestyneet lautakuntaa ja pyytäneet oleskelulupaa, ja jotkut ovat tehneet sen "pian maahan saapumisensa jälkeen".

"Pelkäämme, että he käyttävät joitakin kokeneita ihmisiä tullakseen Portugaliin, ei ammatillisista tai työtarkoituksista, vaan tarkoituksenaan saada sosiaaliturvaa, ja tämä voi olla petos tai petos Portugalin valtiota kohtaan", hän katsoi.

Pormestarin mukaan Alcáçovasin seurakuntaneuvosto on jo toimittanut viranomaisille epäilyttäviä tapauksia, kuten sellaisen maahanmuuttajan tapauksen, joka pyysi oleskelulupaa erityisesti terveyskorttia varten.

Nyt seurakuntaneuvosto vaatii kahden seurakunnassa asuvan todistajan lisäksi voimassa olevan oleskeluluvan (asunnon vuokraus tai osto), jotta se voi antaa oleskelutodistuksen EU:n ulkopuolisille kansalaisille.

Samanlaisen päätöksen teki myös Arroiosin seurakuntaneuvosto Lissabonissa, mikä on jo herättänyt sosialistihallituksen, useiden poliittisten puolueiden ja maahanmuuttajia tukevien järjestöjen närkästyksen.

Parlamentaarisista asioista vastaava varaministeri Ana Catarina Mendes torjui päätöksen ja katsoi, että se rajoittaa maahanmuuttajien oikeuksia.

"Paikallisviranomaisten, eli kunnanvaltuustojen, vastuulla on valvoa kodeissa asuvien ihmisten määrää ja asumisolosuhteita, mutta ne eivät saisi ylittää tätä toimivaltaa, nimittäin vaatimalla oleskelulupaa oleskelulupatodistuksen saamiseksi".