Luvut osoittavat, että vuonna 2023 APHP:hen liittyvät 129 yksityistä sairaalaa vastasivat yli miljoonaan ja 425 tuhanteen hätätapaukseen, mikä vastaa keskimäärin 3900:aa hätätapausta päivässä ja 4,5 prosentin kasvua vuoteen 2022 verrattuna.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että julkinen sektori vastasi yli 6,1 miljoonaan hätätilanteeseen.

APHP:n lukujen mukaan yksityiset sairaalat tekivät myös enemmän leikkauksia vuonna 2023, yhteensä 257 743, mikä vastaa yli 700 leikkausta päivässä. Leikkausten kokonaismäärästä 12 746 kuului SIGIC-ohjelmaan, joka on ohjelma kirurgisten leikkausten jonotuslistojen palauttamiseksi kansallisessa terveydenhuollossa.

Myös synnytysten määrä kasvoi yksityissairaaloissa kansallisen suuntauksen mukaisesti. Vuonna 2023 yksityissairaaloissa tehtiin 14 101 synnytystä, mikä vastaa yli 17,5 prosenttia Portugalissa tehdyistä synnytyksistä.

APHP korostaa lausunnossaan myös "tarjotun terveydenhuollon eriytymisen merkittävää lisääntymistä", sillä yksityiset sairaalat ovat mukana hoitamassa yli 26 tuhatta syöpäpotilasta ja vastaamassa yli 316 tuhatta hammaslääkäripotilasta.

Yksityiset sairaalat tekivät viime vuonna myös enemmän testejä, nimittäin tietokonetomografiaa (TT) ja magneettikuvauksia, joiden määrä kasvoi 7,4 prosenttia ja 11,6 prosenttia.

APHP:n puheenjohtaja Óscar Gaspar toteaa lausunnossaan, että nämä luvut osoittavat, että kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä "on selvästi vahvistunut tämän ponnistelun ansiosta".

"Yksityisten sairaaloiden koko vuoden 2023 aikana tekemä työ vahvisti jälleen kerran näiden palveluntarjoajien merkitystä terveydenhuollon laajentamisessa kaikille kansalaisille", hän lisää.

Henkilöstöresurssien osalta AHPH:n tiedot osoittavat, että yksityisissä sairaaloissa on 20 413 lääkäriä, 9 303 sairaanhoitajaa, 6 764 lääketieteellistä avustajaa, 3 975 teknikkoa ja 7 104 hallintohenkilöstöä.