Tiedot sisältyvät PSD:n puheenjohtajan Luís Montenegron ja IL:n puheenjohtajan Rui Rochan allekirjoittamaan julkilausumaan.

Parlamentissa toimittajille jaetussa lausunnossa molemmat puolueet vahvistavat, että "viime päivinä on pidetty yhteyttä molempien puolueiden johdon välillä erilaisten poliittisten skenaarioiden arvioimiseksi".

PSD ja IL totesivat, että "vuoropuhelua on jatkettava nyt alkavan vaalikauden aikana" ja sitoutuvat keskustelemaan "aina kun se on perusteltua" parhaista ratkaisuista "portugalilaisten elämän ja tulevaisuuden kannalta tärkeissä asioissa".

Lausuman toisessa kohdassa todetaan kuitenkin, että "tällä hetkellä ei edistytä laajojen yhteisymmärrysten aikaansaamisessa, mukaan lukien uuden hallituksen muodostamiseen liittyvät yhteisymmärrykset".

Molemmat osapuolet korostavat myös, että nämä yhteydet tapahtuivat "erittäin avoimessa ilmapiirissä ja noudattaen täysin vilpittömän mielen periaatetta erittäin vaativissa puitteissa, jotka asettavat kaikille poliittisille toimijoille suuren vastuun".

Sunnuntaina IL:n kansallisen neuvoston kokouksen päätteeksi Rui Rocha esitti edelleen varauksia puolueen mahdollisesta osallistumisesta AD:n Luís Montenegron johtamaan hallitukseen, mitä hän ei sulje pois, "jos se muuttaisi maata".

Keskiviikkona lähdettyään ensimmäisestä kahdesta tasavallan presidentin kanssa käymästään audienssista pääministeriehdokas Luís Montenegro sanoi odottavansa hallituksen muodostamista enemmistön perusteella, joka "muodostuu PSD:n ja CDS-PP:n edustajista".

Montenegro kieltäytyi kuitenkin vastaamasta suoraan tiedotusvälineiden kysymyksiin mahdollisuudesta, että myös IL liittyisi toimeenpanovaltaan tai mahdollisesta lisätalousarvion esittämisestä.

Demokraattisen liiton koalitio (johon kuuluivat PSD/CDS-PP/PPM) voitti 10. maaliskuuta pidetyt vaalit, ja tasavallan presidentti nimitti PSD:n johtajan pääministeriksi. Luís Montenegro esittelee hallituksensa 28. maaliskuuta, ja virkaanastujaiset on määrä pitää 2. huhtikuuta.

Uudessa parlamentissa PSD:llä on 78 edustajaa (yksi enemmän kuin edellisessä vaalikaudessa), PS:llä myös 78 (42 vähemmän), Chega lisää 12:sta 50:een kansanedustajaan, IL säilyttää kahdeksan edustajaa ja BE:llä viisi edustajaa, kun taas PCP laskee kuudesta neljään. Livre kasvaa yhdestä neljään ja PAN säilyttää ainoan edustajansa. CDS-PP palaa parlamenttiin kahdella kansanedustajalla.