Eurostatin pikaennakon mukaan Portugalin BKT henkeä kohti on tästä parannuksesta huolimatta edelleen alle Euroopan keskiarvon: se oli 83 prosenttia EU:n keskiarvosta vuonna 2023, kun se vuonna 2022 oli 79 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että ostovoimapariteeteilla mitattu BKT:n määrä on 17 prosenttia yhteisön keskiarvoa pienempi.

Verrattuna vuoteen 2022 Portugali on siirtynyt Puolan ja Viron edelle, joiden BKT asukasta kohti on tällä hetkellä 80 % ja 81 % Euroopan keskiarvosta.

Eurostat korostaa, että tässä indikaattorissa on eroja jäsenvaltioiden välillä, sillä se vaihtelee Bulgarian 64 prosentista Luxemburgin 240 prosenttiin EU:n keskiarvosta.

"Luxemburgissa ja Irlannissa oli korkeimmat luvut (140 % ja 112 % EU:n keskiarvosta), ja ne olivat selvästi edellä Alankomaita (30 % EU:n keskiarvon yläpuolella), Tanskaa (+28 %) ja Itävaltaa (+23 %)", Euroopan tilastovirasto toteaa.

Vastakkaisessa ääripäässä on Bulgaria, jossa BKT asukasta kohti oli alhaisin, 36 prosenttia alle EU:n keskiarvon, ja seuraavina ovat Kreikka (-33 prosenttia) ja Latvia (-29 prosenttia).