Vuonna 2023 uusiutuvat energialähteet vastasivat 61 prosentista maan sähköenergian kulutuksesta, yhteensä 31,2 terawattitunnista (TWh), mikä on korkein arvo koskaan kansallisessa järjestelmässä.

Tammi-maaliskuussa uusiutuvien osuus kulutuksesta oli 89 prosenttia, mikä on korkein arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä sitten vuoden 1978, jolloin kansallisessa järjestelmässä ei vielä ollut merkittävää lämpökomponenttia.

Ensimmäisellä neljänneksellä vesivoiman tuottavuusindeksi oli 1,38, tuulivoiman tuottavuusindeksi 1,07 ja aurinkoenergian tuottavuusindeksi 0,87 (historialliset keskiarvot 1).

Vesivoiman osuus kulutuksesta oli 47 prosenttia, tuulivoiman 31 prosenttia, aurinkoenergian 6 prosenttia ja biomassan 5 prosenttia, kun taas maakaasun osuus kulutuksesta oli 11 prosenttia.

Ulkomaiden kanssa käytävän kaupan tase oli hieman vientipainotteinen, ja se vastasi noin yhtä prosenttia kansallisesta kulutuksesta.

Maaliskuussa sähkönkulutus kasvoi edellisvuodesta 1,6 % eli 2,9 %, kun lämpötilan ja työpäivien määrän vaikutukset korjataan, kun taas neljänneksellä kasvu oli 1,1 % eli 2,6 %, kun tämä korjaus otetaan huomioon.

Vuoden kolmannessa kuukaudessa vesivoiman tuotantoindeksi oli 1,78 (historiallinen keskiarvo 1), ja 11. päivänä 11. päivänä verkkoon toimitetun tehon uusi enimmäismäärä oli 7 280 megawattia (MW).

Tuulivoiman tuottavuusindeksi oli 1,15, kun taas aurinkoenergian tuottavuusindeksi oli 0,86 (historiallinen keskiarvo 1), ja kuukausittainen vaihtotase ulkomaille oli vientiä, joka tapahtuu ensimmäistä kertaa tänä vuonna ja vastaa noin 11 prosenttia kansallisesta kulutuksesta.