APA toteaa lausunnossaan, että arvioinnissa "otettiin huomioon tutkimustulokset, jotka koskevat suolaveden leviämisen alueellista vaikutusta meressä".

Vaikka APA:n mukaan vaikutusten "ei katsota olevan merkittäviä, päätökseen sisällytettiin joukko vaatimuksia näiden mahdollisten vaikutusten turvaamiseksi sekä mahdollisten täydentävien minimointitoimenpiteiden kehittämiseksi".

Albufeirassa, Faron alueella sijaitsevaan Albufeiraan asennettava suolanpoistolaitoshanke on osa Algarven alueellista vedentehokkuussuunnitelmaa, ja se on yksi elvytys- ja sopeutumissuunnitelman (PRR) osa-alueen C09 - vesihuolto - investoinneista, tarkensi APA.

Yleisön huolenaiheet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä otettiin huomioon julkisessa kuulemisessa esitetyt huolenaiheet, jotka "vastaavat arvioinnissa käsiteltyjä ja huomioon otettuja pääaiheita ja jotka yleisesti ottaen heijastuvat vahvistetuissa ehdoissa", hän lisäsi.

APA:n mukaan, koska ympäristövaikutusten arviointimenettely toteutettiin esiselvitysvaiheessa, "toinen arviointi tehdään hankkeen toteutusvaiheessa, jotta voidaan varmistaa, että hankkeen ympäristövaikutukset ovat nyt annetun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn mukaisia".

Näin ollen lupien myöntäminen ja suolanpoistolaitoksen rakentamisen aloittaminen voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun täytäntöönpanohankkeen ympäristövaatimustenmukaisuutta koskeva päätös on annettu, hän selvensi.

Päätös on seurausta arvioinnista, jonka on suorittanut tätä tarkoitusta varten perustettu arviointikomitea, jota APA koordinoi ja johon kuului edustajia eri elimistä, nimittäin Algarven alueellisesta koordinointi- ja kehityskomissiosta, luonnon- ja metsänsuojeluinstituutista, kansallisesta energia- ja geologian laboratoriosta, luonnonvarojen, turvallisuuden ja merenkulun pääosastosta, Porton yliopiston insinööritieteellisestä tiedekunnasta ja Instituto Superior de Agronomia -ylioppilaskunnan sovelletun ekologian keskuksesta Baeta Nevesistä.

Kuivuuden torjunta

Albufeiran suolanpoistolaitoksen rakentaminen, jonka perusarvo on 90 miljoonaa euroa, on yksi Portugalin eteläistä aluetta koettelevan kuivuuden vastatoimista. Laitteiston kapasiteetin odotetaan aluksi muuttavan meriveden juomakelpoiseksi 16 kuutiometriä.

Alueen vesihuollosta vastaavan Águas do Algarve -yhtiön mukaan, joka vastaa patojen ja jätevedenpuhdistamoiden kaltaisen infrastruktuurin hallinnoinnista, työn on määrä valmistua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuosi 2026 on vuosi, joka on asetettu rajaksi PRR-varojen käytölle. Kyseessä on Euroopan unionin perustama tukiohjelma, jonka tarkoituksena on elvyttää taloutta covid-19-pandemian jälkeen.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: