Confidencial Imobiliário -järjestön mukaan Lissabonin kaupunkikunnostusalueella (ARU) myytiin 4 750 asuntoa yhteensä 2 217,7 miljoonalla eurolla vuonna 2023, ja näistä kiinteistöistä 1 580 oli ulkomaalaisten ostamia. Kolmasosa kiinteistöistä, jotka kansainväliset ostajat hankkivat, on yhteensä 911,8 miljoonaa euroa, ja vaikka kansainvälinen toiminta piti sijoitetun pääoman määrän vakiona (+0,2 prosenttia), kauppojen määrä väheni 7 prosenttia verrattuna vuoteen 2022.

Lissabonin kiinteistöjen kansainvälisessä kysynnässä mukana olevien kansallisuuksien osalta Pohjois-Amerikka on ensimmäisellä sijalla 16 prosentilla hankituista kiinteistöistä, mikä vastaa 245 kiinteistöä, Ranska on toisella sijalla 13 prosentilla (205 kiinteistöä) ja kolmannella sijalla ovat britit 9 prosentilla (137 kiinteistöä). Lisäksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Pohjois-Amerikasta kotoisin olevat sijoittajat kirjasivat kasvua sekä hankittujen kiinteistöjen määrässä että sijoitetun rahan määrässä, ja viimeksi mainitut syrjäyttivät ranskalaiset vuoden 2022 johtavina ulkomaisina sijoittajina. Toisaalta, vaikka ranskalaiset sijoittuivatkin toiseksi, sekä hankittujen kiinteistöjen määrä (21 prosenttia) että sijoitetut varat (28 prosenttia) vähenivät vuoteen 2022 verrattuna.

Kolmanneksi sijoittuu Kiina, neljänneksi Brasilia ja viidenneksi Saksa, ja kaikissa näissä maissa sekä hankittujen talojen määrässä että sijoitetun rahan määrässä on tapahtunut merkittäviä negatiivisia muutoksia. Kiina kirjasi kaikista kansallisuuksista suurimman laskun ja puolitti toimintansa. Portugalilaiset ostajat hankkivat 3 170 kiinteistöä vuonna 2023 yhteensä 1 305 eurolla. 9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 14 prosentin vuosittaista laskua kauppojen määrässä ja 23 prosentin laskua sijoitetun summan osalta.


Kun otetaan huomioon yksityiset asuntohankinnat, jotka on tehty Lissabonin kaupunkisaneerausalueen rajojen sisäpuolella, johon kuuluu 21 kunnan 24 seurakunnasta (lukuun ottamatta Santa Claraa, Lumiaria ja Parque das Naçõesia), voidaan todeta, että Lissabonin seurakunnat, joissa kysyntä on ollut suurempaa ja joihin on tehty merkittäviä kansainvälisiä investointeja, ovat Estrela, Santo António ja Arroios. Kussakin niistä on noin 190 ulkomaalaisten ostamaa kiinteistöä, ja Estrela johtaa ulkomaisten investointien osuutta 17 prosentilla, mikä tarkoittaa 155,4 miljoonaa euroa. Sen sijaan Alcântaran ja Campolidin kaltaisissa seurakunnissa kiinteistön ostamisesta kiinnostuneiden kansainvälisten ostajien määrä väheni.


Author

After studying Journalism for five years in the UK and Malta, Sara Durães moved back to Portugal to pursue her passion for writing and connecting with people. A ‘wanderluster’, Sara loves the beach, long walks, and sports. 

Sara J. Durães