Eurostatin tuoreimmat tiedot osoittavat, että ostettavat talot euroalueella halpenivat jälleen 1,1 prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna. Asuntomarkkinoilla on kuitenkin jo nähtävissä elpymisen merkkejä, sillä tämä asuntojen hintojen lasku oli pienempi kuin kesällä 2023 havaittu lasku (-2,2 %).

Portugalissa myytävien asuntojen hinnat jatkavat nousuaan, sillä ne ovat nousseet viidenneksi eniten EU-maista.

"Vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä asuntojen hinnat laskivat asuntojen hintaindeksillä mitattuna 1,1 % euroalueella ja nousivat 0,2 % Euroopan unionissa (EU) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen", todetaan Eurostatin julkaisemassa tilastotiedotteessa. Tänä aikana asuntojen vuokrat nousivat EU:ssa 3 prosenttia.

Vaikka tämä oli kolmas vuotuinen lasku myytävien asuntojen hinnoissa euroalueella, lievää elpymistä tässä indikaattorissa on jo havaittavissa, sillä tämä viimeisin lasku oli pienempi kuin kesällä 2023, jolloin asumiskustannukset laskivat 2,2 prosenttia euroalueella ja 1,1 prosenttia EU:ssa. Elpymisen taustalla saattavat olla markkinoiden optimistisemmat näkymät Euroopan keskuspankin (EKP) kesäkuulle suunniteltuja koronalennuksia kohtaan, joiden pitäisi alentaa asuntolainojen korkoja. Itse asiassa euroalueen inflaation lasku maaliskuussa 2,4 prosenttiin - ja odotettua korkeammaksi - antaa lisää voimaa tälle rahapolitiikan pehmentämiselle.

Missä hinnat laskevat?

Kun tarkastellaan myytävien asuntojen hintojen kehitystä niissä 26 jäsenvaltiossa, joista on saatavilla tietoja (Kreikan tiedot puuttuvat), havaitaan, että kahdeksassa maassa indikaattori laski edellisvuodesta, ja eniten Luxemburgissa ( -14,4 %), Saksassa (-7,1 %) ja Suomessa (-4,4 %). Muissa 18 EU-maassa asuntojen hinnat nousivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen ja viime vuoden vastaavan ajanjakson välillä. Suurimmat nousut havaittiin Puolassa (13,0 %), Bulgariassa (10,1 %) ja Kroatiassa (9,5 %). Myös Portugali kuuluu tähän ryhmään, sillä talot kallistuivat 7,8 prosenttia näiden kahden ajankohdan välillä, mikä on viidenneksi suurin nousu EU-maista.

Vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen verrattuna asuntojen hinnat laskivat 0,7 % euroalueella ja 0,3 % EU:ssa vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä, kun taas asuntojen vuokrat nousivat 0,6 % 27 jäsenvaltiossa samalla ajanjaksolla.