Hallitus aikoo "edistää SEF: n lakkauttamisen ja sen integroinnin muihin palveluihin tiukkaa arviointia, nimittäin tunnistaa ja korjata oikeudelliset epäkohdat, toiminnalliset puutteet ja toimivaltaristiriidat", todetaan XXIV perustuslakihallituksen ohjelmassa, joka toimitettiin tänään tasavallan parlamentille.

Hallitus ehdottaa myös, että "arvioidaan kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkaviraston(AIMA) rakenneuudistusta oikeudellisten, toiminnallisten ja toimivaltaristiriitojen korjaamiseksi".

Edellinen sosialistinen toimeenpanovalta lopetti SEF:n, joka sammutettiin 29. lokakuuta 2022, siirtämällä tämän turvallisuuspalvelun poliisivaltuudet PSP:lle, GNR:lle ja PJ:lle, kun taas maahanmuuttajiin liittyvät hallinnolliset tehtävät siirtyivät uudelle virastolle ja rekisteri- ja notaarilaitokselle(IRN), ja lisäksi luotiin raja- ja ulkomaalaisasioiden koordinointiyksikkö, joka toimii sisäisen turvallisuuden järjestelmän pääsihteerin alaisuudessa.

Kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden virasto (AIMA), joka huolehtii maahanmuuttajien laillistamisesta ja kotouttamisesta Portugalissa, otti myös haltuunsa lakkautetun korkean maahanmuuttoviraston toimivaltuudet.