Portugalin on pystyttävä vastaamaan kotitalouksien uuteen rakenteeseen tarjolla olevien asuntotyyppien osalta. Vaikka tällä tasolla on vielä paljon tehtävää, pankkitilastojen perusteella indikaattorit osoittavat, että maamme on erittäin hyvässä asemassa. Olemme yksi niistä maista, joissa on vähiten asuntoihin liittyvää velkaa Euroopassa ja joissa 75 prosenttia väestöstä omistaa asunnon. Nämä olivat joitakin eilen Zome-huippukokouksen yhteydessä käydyn keskustelun "Asumisen tulevaisuus" päätelmiä.

Puhujapaneeliin osallistuivat johtaja António Ramalho, arkkitehti Luís Tavares Pereira ja lakimies Filipa Pedroso, ja siinä keskityttiin paitsi keskusteluun kiinteistömarkkinoiden nykyisestä näkymästä myös mahdollisiin ratkaisuihin alan ongelmiin, joiden avainsana oli "kriisi".

Arkkitehti Luís Tavares Pereira, joka on Porton yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan "More than Houses" -aloitteen, joka yhdistää 25 arkkitehtuurin ja kuvataiteen korkeakoulua Portugalissa, komissaari, käytti ensimmäisenä termiä "kriisi" asumisen alalla ja totesi, että "perheet Portugalissa muuttuvat, yhä useammat yksinhuoltajarakenteet, lapsettomuus, yksin asuvat vanhukset, maastamuuttajien lisääntyminen, etätyön lisääntyminen, ja tässä mielessä asuntomallien on vastattava tähän muutokseen". Kysyttäessä, miten hallituksemme voisi vastata tähän skenaarioon, arkkitehti toteaa, että "tarvitaan monipuolisempia typologioita".

António Ramalho vahvistaa Luís Tavares Pereiran näkemyksen ja toteaa, että 62 prosenttia ihmisistä ilmoitti viimeisimmässä väestönlaskennassa, että heidän talonsa ovat suurempia kuin mitä he todella tarvitsevat. Johtaja, jolla on pitkä kokemus ja tietämys kiinteistömarkkinoista, korosti joitakin lukuja "kypsästä ja jäykästä maasta, kun on kyse sen asuntoprosessista". Aloittaen omistajien määrästä johtaja mainitsee: "Portugalissa on paljon omistajia (75 prosenttia), ja 61,3 prosentilla näistä omistajista ei ole enää lainkaan velkaa, mikä tuo turvallisuutta Portugalin tilanteeseen". Olemme yksi niistä maista, joissa on vähiten asumiseen liittyviä velkoja Euroopassa, sillä vain 6,9 prosenttia maksueristä on myöhässä, kun Euroopan keskiarvo on 16 prosenttia. Olemme yksi niistä Euroopan maista, joissa on vähiten erääntyneitä asuntolainoja: 0,2 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki onnistuvat maksamaan luottonsa, vaikka se vaatiikin ponnisteluja". Nämä indikaattorit osoittavat, että maalla on ainutlaatuinen malli asuntosektorilla.

Kiinteistöalaan erikoistunut lakimies Filipa Arantes Pedroso puolestaan totesi, että keskipitkällä aikavälillä voidaan toteuttaa monia ratkaisuja, joilla voidaan lieventää edellä mainittua alan "kriisiä": "On tärkeää, että verorasitusta muutetaan", asianajaja totesi ja mainitsi esimerkkinä Espanjan, jossa asuntoihin liittyvät verot ovat vain 10 prosenttia. Lupien myöntäminen on asianajajan mukaan pitkä prosessi, vaikka hän myöntääkin, että Simplex "teki merkittäviä muutoksia lupien myöntämiseen sen yksinkertaistamiseksi". Asianajaja korosti myös tarvetta investoida enemmän julkisen ja yksityisen sektorin politiikkoihin, jotta kysyntään voidaan vastata. Hän katsoo, että ennen kaikkea tarvitaan paljon "poliittista vakautta", jotta maa voi kehittyä tällä alalla, ja toteaa, että "yksikään sijoittaja ei pidä poliittisesta epävakaudesta, ja juuri sellaista Portugalissa on ollut".


Nämä olivat tärkeimmät johtopäätökset paneelissa "Asumisen tulevaisuus", joka pidettiin osana Zome-huippukokousta, joka oli käynnissä 11. huhtikuuta asti Nau Salgadosin palatsissa Albufeirassa. 100-prosenttisesti kansallinen kiinteistövälitystoimisto järjestää tämän kokouksen vuosittain tuodakseen työntekijät yhteen verkostoitumis-, koulutus- ja sosiaalisten hetkien puitteisiin, jotka edistävät ja syventävät alan lahjakkuuksien tuntemusta.