Aloittaessaan 17. ja 18. huhtikuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston erityiskokouksen valmistelukeskustelun, joka on ensimmäinen, johon hän osallistuu pääministerinä, Luís Montenegron rinnalla olivat ulko- ja valtiovarainministeri Paulo Rangel, parlamentaarisista asioista vastaava ministeri Pedro Duarte ja Eurooppa-asioista vastaava valtiosihteeri Inês Domingos.

"Tässä nykyisen vaalikauden ensimmäisessä Eurooppa-neuvoston valmistelukeskustelussa totean aluksi, että hallitus jatkaa Portugalin vakaata sitoutumista Euroopan unionin arvoihin ja eurooppalaisen hankkeen vahvistamiseen, koska se on paras tapa turvata kansallinen etu ja portugalilaisten hyvinvointi", Montenegro totesi.

Pääministeri lupasi myös, että hallitus sitoutuu "erittäin intensiiviseen kampanjaan, jolla lisätään portugalilaisten tietoisuutta osallistumisesta Euroopan parlamentin vaaleihin", jotka pidetään Portugalissa 9. kesäkuuta.