Espanjan viranomaisten lähettämät tiedot hankkeesta "José Maria de Oriol II:n vesivoimarakentamisen kehittäminen" ovat saatavilla 30 työpäivän ajan, 28. toukokuuta asti, osallistumisportaalissa, APA toteaa lausunnossaan.

Osana prosessia "kaikki kirjallisesti esitetyt mielipiteet ja ehdotukset otetaan huomioon ja niitä arvostetaan, kunhan ne liittyvät erityisesti arvioitavaan hankkeeseen".

APA toteaa lausunnossaan, että koska se on tietoinen hankkeesta ja koska se voi todennäköisesti aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia Portugalissa, se ilmoitti Espanjalle Portugalin kiinnostuksesta osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Vastauksena Espanjan viranomaiset lähettivät Portugalin tasavallan hallituksen ja Espanjan kuningaskunnan hallituksen välisen, valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia omaavien suunnitelmien, ohjelmien ja hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan toimintapöytäkirjan mukaisesti Espanjan viranomaisille asiakirjoja, jotka koskivat rajat ylittävän hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Hanke koskee Cáceresin maakunnassa sijaitsevaan Alcántaran kuntaan rakennettavaa uutta kääntyvää vesivoimalaitosta, jossa hyödynnetään olemassa olevia Cedillon ja Alcántara II:n altaita.

Espanjalaisen Iberdrola-yhtiön vastuulla oleva uusi voimalaitos "ei vaikuta Cedillon alajuoksulla vapautuvan vesimäärän hallinnointiin", todetaan toimitetuissa asiakirjoissa.

Käytettävissä olevat ympäristövaikutusten arvioinnit osoittavat, että uuden hankkeen ympäristövaikutukset ovat "kohtuulliset" ja että Natura 2000 -verkostoon kohdistuvat vaikutukset voidaan minimoida.

Cedillon pato sijaitsee Portugalin rajalla, ja kun otetaan huomioon maiden välisen rajan määrittely, myös Alcántaran pato on hyvin lähellä. Näiden kahden välillä on kansainvälinen luonnonpuisto Tagus.

Julkista kuulemista varten lähetetyissä asiakirjoissa todetaan, että rajat ylittävien vaikutusten osalta "havaittiin mahdollinen vaikutus Cedillon padon rannoilla sijaitseviin yhteisön tärkeinä pitämiin jokimaisiin luontotyyppeihin, jotka ovat seurausta padon vedenpinnan laskemisesta tasolle 100 töiden toteuttamisen aikana" (viisi kuukautta ulkoisten kaivutöiden ja alempien vedenottoaukkojen rakentamisen aikana ja toiset viisi kuukautta padon poistamisen ja pohjan puhdistamisen aikana muina kuin peräkkäisinä vuosina).

On ehdotettu, että metsänistutusta kehitettäisiin vastaamaan vahingoittuneita pintoja alueilla, joille on mahdollista päästä mekaanisin keinoin.

José Mª de Oriolin ja Cedillon vesivoimalaitokset ovat jo olemassa Alcántara II- ja Cedillo-altaissa.

Uusi voimalaitos tuottaa yhteensä 440 MW:n tehon ja säästää asiakirjojen mukaan arviolta 355 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mikä merkitsee 3 600 suoraa ja epäsuoraa työpaikkaa.