Uuden säännöstön hyväksyneen ministerineuvoston lausunnossa todetaan, että "aiempaan säännöstöön verrattuna on otettu käyttöön useita uudistuksia kansainvälisten järjestöjen suositusten mukaisesti".

"Sen soveltamisalaa laajennetaan, luodaan raportointikanava ja riskien ehkäisemistä koskeva suunnitelma, ja muutokset, jotka tasavallan parlamentti voi hyväksyä, muotoillaan korruption torjuntatoimenpiteitä koskevan vuoropuhelun yhteydessä".

Kokouksen päätteeksi hallituksen lähde selitti, että edellisen toimeenpanovallan käytännesääntöihin verrattuna on tehty kolme muutosta, joista ensimmäinen koskee sen soveltamisalaa, jolloin tehdään selväksi, että sitä sovelletaan "julkishallinnon ensimmäiseen ylimpään johtoon " eikä toimeenpanovallan jäseniin.

Hallitusportaaliin luodaan myös nimettömien ilmoitusten kanava.

Kolmanneksi hallitus velvoitetaan laatimaan riskien ennakointisuunnitelma, jota valvoo kansallinen korruptiontorjuntamekanismi.

Käytännesäännöissä on myös sääntö, joka heijastaa toimenpiteitä, jotka voidaan hyväksyä korruption torjumiseksi - hallituksen ja puolueiden väliset tapaamiset alkoivat tänään - ja jotka koskevat muun muassa lobbausta, avoimuutta ja sääntöjä, joilla säännellään julkisten yksiköiden välisiä yhteyksiä.