Ministerineuvostossa esitellyn uuden IRS-taulukon mukaan toisen ja kolmannen tason kotitaloudet, jotka ansaitsevat 7 702 euron ja 16 472 euron välillä vuosittain, hyötyvät eniten, mikä merkitsee 3,5 prosenttiyksikön (toinen luokka) neljän prosenttiyksikön (kolmas luokka) vähennystä IRS-verokannasta, joka on 26,5 prosenttia vuonna 2023 nykyiseen 22,5 prosenttiin.