Ympäristöjärjestöt Zero ja ANP/WWF, DECO - Consumer Protection ja Reilun kansainvälisen kaupan TROCA-foorumi ovat huolissaan siitä, että maailmanlaajuisen metsäkadon sekä ilmasto- ja biodiversiteettikriisien torjuntaa koskeva eurooppalainen lainsäädäntö "saattaa tulla kumotuksi".

Kyse on metsäkadosta vapaita tuotteita koskevasta eurooppalaisesta asetuksesta (EUDR), joka tuli voimaan viime vuonna ja jonka järjestöt katsovat voivan olla ratkaiseva tekijä metsäkadon lopettamisessa.

Järjestöt varoittavat lausunnossaan, että lähes kaikki maailman trooppisten metsien hävittäminen ja heikentäminen (90-99 prosenttia) johtuu maatalouden kestämättömästä laajentamisesta vientiin tarkoitettujen elintarvikkeiden tuottamiseksi. Euroopan unioni (EU) on yksi näiden tuotteiden tärkeimmistä ostajista, ja asetuksella kielletään sellaisten tuotteiden tuonti, jotka ovat peräisin metsäkadosta.

Nyt he toteavat lausunnossaan, että asetuksen hyväksymisestä huolimatta jotkut valtiot "pyrkivät lykkäämään sitoumuksiaan ja heikentämään uusia sääntöjä".

Neljä järjestöä toteaa, että maatalous- ja ympäristöministerien José Manuel Fernandesin ja Maria da Graça Carvalhon, jotka "auttoivat tekemään tästä lainsäädännöstä totta Euroopan parlamentissa", on nyt "johdettava huippuosaamisen täytäntöönpanoa Portugalissa".

Järjestöt korostavat, että tutkintotodistuksella pyritään estämään "metsäkadon saastuttamien tavaroiden" eli sellaisten tavaroiden, jotka sisältävät tai ovat riskialttiita tavaroita, kuten kaakaota, kahvia, nautakarjaa, palmuöljyä, kumia, puuta ja soijaa, liikkuminen EU:n jäsenvaltioihin ja niistä pois. Lainsäädännöllä voidaan lopettaa Euroopan ja trooppisten metsien, kuten Amazonin metsien, rappeutuminen.

Neljän liiton paljastaminen kuitenkin paljasti, että ICIJ:n (International Consortium of Investigative Journalists) tutkimus osoitti, että Itävallan, Saksan, Alankomaiden ja Romanian kaltaiset valtiot eivät siirtäneet EUDR:n täytäntöönpanoon tarvittavia vähimmäisresursseja.

Vaikka "metsäkato jatkuu huolestuttavaa vauhtia", EU:n hallitukset "pyrkivät horjuttamaan", purkamaan ja lykkäämään sääntelyä, mikä vastaa joidenkin teollisuudenalojen kantoja, ja väheksyvät "tunnustettua kiireellisyyttä ympäristökriiseihin puuttumisessa", he varoittavat.

Lausunnon mukaan EU:n metsäkadon jalanjälki on tällä hetkellä maailman toiseksi suurin.