Yritysten pääsyn vuorottelun varmistamiseksi Aroucan kunta on ilmoittanut, että kaupungin ydinkeskustan maksullisilla pysäköintialueilla on nyt vaihtelevat aukioloajat kadun ja sen aiheuttaman kysynnän mukaan. Muutokset ovat osa äskettäin hyväksyttyä kaupunginvaltuuston sääntöä, jonka mukaan kadunvarsipysäköintimaksut pidetään vain 0,30 eurossa tunnilta ja ylimääräiset tulot lahjoitetaan sosiaalilaitoksille.

Kuten Aroucan kunnanjohtaja Margarida Belém on kertonut Lusalle: "Sääntöihin nyt tehdyt muutokset mahdollistavat erilaisten aikojen asettamisen tietyille osuuksille, joilla pysäköinnin kysyntä on suurempaa tai pienempää, ja tämä merkitsee sitä, että autoilijat alkavat kiinnittää enemmän huomiota opastekyltteihin eivätkä oleta, että maksuaika on sama kaikilla kaduilla". Puheenjohtajan mukaan sääntelymuutos, josta on vielä äänestettävä Aroucan kunnanhallituksessa, on tarkoitus panna täytäntöön ensi toukokuun loppuun mennessä.

Tavoitteena on varmistaa, "että Aroucan kauppoihin ja palveluihin, jotka sijaitsevat pääasiassa kaupungin historiallisessa keskustassa ja sitä ympäröivillä kaduilla, haluaville on aina vapaita pysäköintipaikkoja", mukauttamalla tietyillä kaduilla käytettävissä olevien pysäköintipaikkojen määrää niiden aiheuttaman kysynnän mukaan tiettyinä viikonpäivinä. Koska "Via Verde -parkkipalvelu on ollut käytettävissä viime vuoden heinäkuusta lähtien ilman, että sitä on sisällytetty asiakirjaan", sosialistipormestari väittää, että Aroucan pysäköintiä koskevaan asiakirjaan tehtäviin muutoksiin sisällytetään myös virallinen viittaus sähköisiin maksutapoihin.

Kaupungin pysäköintialueella on 300 paikkaa, ja pysäköinti on tällä hetkellä rajoitettu kolmeen tuntiin. Maksuvaihtoehtoina ovat käteinen ja Via Verde -puhelinsovellus, joka ei vaadi vaihtorahaa ja jonka avulla maksuja voi jatkaa etänä. Lisäksi 290 tavallisen pysäköintipaikan ja 10 vammaisille tarkoitetun pysäköintipaikan lisäksi muutoksia tuovat asukaskortin käyttövaatimukset, jotka vapauttavat asukkaat maksamasta esimerkiksi lounasaikaan, sekä sääntöjenvastaisesta pysäköinnistä määrättävät sakot, jotka ovat maantielain mukaan 30-150 euroa.