"Ehdotamme kohtuuhintaisia tulo-ohjelmia, joissa 50 prosenttia kilpailussa olevista taloista on tarkoitettu yksinomaan Lissabonissa asuville tai työskenteleville ja loput kaikille muille ehdokkaille", sanoi Filipa Roseta.

Ehdotus julkistettiin osana kunnan asuntosopimusta koskevan julkisen kuulemisen tulosten esittelyä Lissabonin kunnan asuntoneuvoston seitsemännessä kokouksessa, joka pidettiin perjantaina ja johon osallistui useita paikallisia tahoja, kuten seurakuntaneuvostoja ja asukasyhdistyksiä.

Asuntoneuvos ehdotti myös, että viidessä historiallisen keskustan seurakunnassa - Arroios, Santo António, Misericórdia, Santa Maria Maior ja São Vicente - jotka kärsivät suurimmasta asuntopaineesta, "prosenttiosuus nousee 75 prosenttiin niiden osalta, jotka asuvat tai työskentelevät siellä".

Filipa Roseta selitti, että tämän ehdotuksen, jota ei ole vielä virallistettu, tarkoituksena on "tarjota ratkaisu monille, jotka joutuvat lähtemään kaupungista, ja ammattilaisille, jotka joutuvat siirtymään keskeisistä ammateista, kuten sairaanhoitajille, opettajille ja poliiseille", jotka kohtuuhintaisen asunnon puutteen vuoksi "joutuvat" kieltäytymään työtarjouksista Lissabonissa.

"Myönteinen syrjintä kohtuuhintaisia tuloja koskevissa ohjelmissa on välttämätöntä, jotta voidaan torjua väestön poisvirtausta seurakunnista, jotka ovat kärsineet eniten asuntopaineista", valtuutettu totesi.

Tämä ehdotus on yksi "yli 200 ideasta", jotka esiteltiin Lissabonin kunnallisen asuntokirjan julkisessa kuulemisessa, joka järjestettiin 7. marraskuuta 2023 ja 2. helmikuuta 2024 välisenä aikana.

Lissabonin kunnan mukaan julkiseen kuulemiseen osallistui 73 yksityishenkilöä ja 15 tahoa, mukaan lukien neljä seurakuntaneuvostoa ja yksi osuuskunta, ja "merkittävimmät" aiheet olivat paikallinen asuminen (AL), kohtuuhintainen vuokraus ja vanhusväestö.

Tässä yhteydessä Lissabonin asuntoasioista vastaava henkilö totesi, että seuraavien 10 vuoden aikana ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että kaikki julkinen omaisuus on käytössä kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan lisäämiseksi.

Mitä tulee AL-sääntöihin, jotka olisi määriteltävä erityisessä asetuksessa Lissabonin kunnallisen asuntokirjan hyväksymisen jälkeen, neuvoston osallistujat keskustelivat keskimääräisestä 5 prosentin osuudesta AL:n enimmäismääränä kaupungissa, koska se ei turvaa seurakuntien välistä tasapainoa.

Sen lisäksi, että osallistuttiin suoraan julkiseen kuulemiseen, järjestettiin kahdeksan julkista istuntoa peruskirjan sisällön esittelemiseksi ja siitä keskustelemiseksi, joissa osallistujat kiinnittivät enemmän huomiota tyhjillään olevien kunnallisten asuntojen kunnostamiseen, asuinrakennusten rakentamiseen kunnallisille tonteille, kunnallisten rakennusten kunnostamiseen, jälleenrakentamiseen ja muuttamiseen asuinkäyttöön sekä kunnallisten kaupunginosien huonokuntoisten rakennusten kunnostamiseen.