"Vuonna 2023 Portugalissa toimivat viisi suurinta pankkia (Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp, Novobanco ja Santander) kasvattivat rahoitusmarginaalia - eli luotoista perittävän koron ja talletuksista saatavan korvauksen erotusta - 68 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna", toteaa kuluttajansuojajärjestö.

Pankkipalkkiot, joiden pysäyttämätöntä nousua pankit perustelivat viime vuosikymmenen aikana alhaisista koroista johtuvilla pienentyneillä tuotoilla, laskivat kuitenkin keskimäärin vain 2,3 prosenttia".

"Tämä jäännöslasku ei kuitenkaan johtunut hinnastojen muutoksista - joita olisi odotettu korkotason normalisoitumisen jälkeen - vaan pikemminkin siitä, että tulivat voimaan palkkiomaksujen perimistä koskevat rajoitukset, joista merkittävin on DECO PROtesten voimakkaasti vaatima kielto periä palkkiota luoton osamaksujen käsittelystä".

Kaiken kaikkiaan vuonna 2023 "tämä pankkiryhmä veloitti 2 379 miljoonaa euroa palkkioita eli yli 6,5 miljoonaa euroa päivässä".

Vuodesta 2015 lähtien kuluttajansuojajärjestö "on tuominnut pankkien perimien palkkioiden järjestelmällisen kasvun, joka ei vastaa edes tarjottua palvelua esimerkiksi käyttötilien ylläpitopalkkioiden kaltaisissa tapauksissa".

"Vuosien mittaan pankkien argumentti näiden korotusten perustelemiseksi kaatui alhaisista koroista johtuvaan pienentyneeseen taloudelliseen katteeseen. Mutta edes tämän suuntauksen kääntymisellä ei ole ollut vaikutusta pankkien asiakkailta perittäviin maksuihin", hän toteaa lopuksi.