Euroopan tilastopalvelun tietojen mukaan alijäämä laski jälleen vuonna 2023, kun se vuonna 2022 oli 3,7 prosenttia, ja velka on 90,8 prosenttia euroalueen 20 maan bruttokansantuotteesta (BKT).

Euroopan unionissa (EU) julkisen talouden alijäämä heikkeni 3,4 prosentista vuonna 2022 3,5 prosenttiin vuonna 2023, ja velkasuhde laski 83,4 prosentista 81,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Kaikissa 27 jäsenvaltiossa, lukuun ottamatta Kyprosta ja Tanskaa (kummassakin 3,1 %), Irlantia (1,7 %) ja Portugalia (1,2 %), julkisen talouden alijäämä oli suurin Italiassa (-7,4 %), Unkarissa (-6,7 %) ja Romaniassa (-6,6 %).

Eurostatin tiedotteesta käy myös ilmi, että vuoden 2023 lopussa julkisen velan suhde BKT:hen on alhaisin Virossa (19,6 %), Bulgariassa (23,1&) ja Luxemburgissa (25,7 %) ja korkein Kreikassa (161,9 %), Italiassa (137,3 %) ja Ranskassa (110,6 %).

Vuonna 2023 Portugalin julkinen velka oli 99,1 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä on kuudenneksi suurin.