"Portugali on maailman viidenneksi tyytymättömin maa sosiaalipalkkaukseen", todetaan Intercampuksen lausunnossa. Silti 64 prosenttia portugalilaisista vastaajista sanoo olevansa tyytyväisiä työhönsä. Erityisesti palkan osalta 45 prosenttia ilmoitti olevansa tyytymätön ja 39 prosenttia tyytyväinen.

Maailmanlaajuisesti 65 prosenttia työntekijöistä on tyytyväisiä työhönsä ja 47 prosenttia on tyytyväisiä palkkaukseensa. Analyysin mukaan tyytyväisimpiä työhönsä ollaan Euroopassa, Yhdysvalloissa, Länsi-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

"Tyytymättömin maa maailmassa työllisyystilanteeseensa on Kenia (59 %), ja seuraavaksi eniten tyytymättömiä on Nigeriassa (36 %)", hän totesi. Näihin vastauksiin vaikuttavat eniten tulot ja koulutus.

Tutkimuksessa todettiin myös, että tekoäly herättää huolta (38 %) maailmanlaajuisesti. Yli 20 prosenttia vastaajista ei koe olevansa riittävästi perillä arvioidakseen tekoälyn vaikutuksia ihmiskuntaan.

"Nuoret ovat optimistisimpia ja näkevät tekoälyssä eniten mahdollisuuksia, samoin kuin ne, joilla on enemmän koulutusta, kun taas vanhemmat ja vähemmän koulutetut sukupolvet ovat huolestuneempia", hän tarkensi.

Analyysin toteuttamiseksi haastateltiin 46 138 ihmistä 45 maassa. Kussakin maassa otos oli 1 000 ihmistä.


Aiheeseen liittyviä artikkeleita: "Koulutuksen ja koulutuksen merkitys on suuri...