Diário da República -lehdessä on julkaistu ministerineuvoston päätöslauselmat, joissa määritellään uuden Luís de Camõesin lentokentän sijainti, vahvistetaan Humberto Delgadon lentokentän kapasiteettia ja jatketaan tutkimuksia kolmannen Tejo-joen ylityspaikan rakentamiseksi ja Lissabonin ja Madridin välisen suurnopeusjunan rakentamiseksi. Nämä päätöslauselmat tulevat virallisesti voimaan tänä tiistaina.

Kuten oli ilmoitettu, hallitus päätti, että uusi lentokenttä, josta on keskusteltu "viimeiset 50 vuotta", olisi "sijoitettava Campo de Tiro de Alcocheteen ja korvattava kokonaan" nykyinen Lissabonin lentokenttä, jonka nimeksi tulee Luís de Camõesin lentokenttä.

Neuvottelut toimiluvan haltijan ANA Aeroportosin kanssa on nyt aloitettu virallisesti. Ranskalaisen Vinci-yhtiön omistamalla yhtiöllä on kuusi kuukautta aikaa laatia alustava raportti. Seuraavaksi valtio pyytää, että Lissabonin uutta lentoasemaa (NAL) koskeva hakemus laaditaan. Hakemuksen valmistelu, joka sisältää kuulemisraportin, ympäristövaikutusten arvioinnin, rahoitusselvityksen ja teknisen raportin, voi kestää vielä 36 kuukautta. Määräajat, joita toimeenpano haluaa lyhentää.

Diplomissa annetaan myös valtiovarainministeri Joaquim Miranda Sarmentolle ja infrastruktuuriministeri Miguel Pinto Luzille valtuudet "toteuttaa kaikki myöhemmät ja tarvittavat toimet, jotka on toteutettava tämän päätöslauselman soveltamisalan puitteissa, nimittäin 14. joulukuuta 2012 Portugalin valtion ja ANA:n välillä tehdyn, Manner-Portugalissa ja Azorien itsehallintoalueella sijaitsevien lentoasemien julkisia lentoasemapalveluja koskevan toimilupasopimuksen soveltamisalan puitteissa".

Uutta lentoasemaa koskevassa päätöslauselmassa todetaan myös, että "kaikkien tämän päätöslauselman täytäntöönpanemiseksi tarvittavien toimien on perustuttava nopeuden, taloudellisen järkevyyden ja tehokkuuden kriteereihin".

"Lissabonin uuden lentoaseman sijainnin osalta hallitus katsoo, että uuden kansainvälisen lentoaseman rakentaminen Campo de Tiro de Alcocheteen, joka korvaa kokonaan Humberto Delgadon lentoaseman, tarjoaa kaikki muut vaihtoehdot huomioon ottaen suurimmat suhteelliset edut", todetaan pääministeri Luís Montenegron 14. toukokuuta allekirjoittamassa ministerineuvoston päätöslauselmassa.


45 lentoa tunnissa Lissabonissa

Toisessa päätöslauselmassa "säädetään toimenpiteistä Humberto Delgadon lentoaseman kapasiteetin vahvistamiseksi", ja ANA:ta kehotetaan kehittämään "Humberto Delgadon lentoaseman vaiheittainen investointisuunnitelma tiiviissä yhteistyössä muiden toimivaltaisten tahojen kanssa", parantamaan infrastruktuuria kapasiteetin lisäämiseksi, kunnes uusi lentoasema on valmis.

Diplomissa annetaan myös NAV:lle tehtäväksi laatia "suunnitelma Lissabonin ilmatilan kapasiteetin lisäämiseksi siten, että kapasiteetti on 45 lentoliikennettä tunnissa, ja lisäksi on mahdollista lisätä kaksi lentoliikennettä Cascaisin kunnan lentopaikalle ja sieltä pois".

Lisäksi se perustaa "Humberto Delgadon lentoaseman kapasiteetin laajentamisprosessin seurantaryhmän", jota koordinoi Pinto Luz ja johon osallistuu "kansallisen puolustusministeriön edustaja sekä muiden prosessiin osallistuvien tahojen edustajia".

"Koska hallitus on päättänyt lopullisena ratkaisuna kehittää uuden, modulaarisen lentoaseman Alcocheteen, sen rakentaminen merkitsee, että on löydettävä ratkaisu, jolla voidaan vastata kysynnän kasvuun tulevina vuosina. Riippumattoman teknisen toimikunnan raportin mukaan Lissabonin uusi lentokenttä ei ole toiminnassa ennen vuotta 2030. Tässä mielessä on selvää, että lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ratkaisu perustuu Humberto Delgadon lentoaseman kapasiteetin vahvistamiseen", pääministeri selittää tutkintotodistuksen liitteenä olevassa johdannossa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: