LSD היא מחלה ויראלית הפוגעת בבקר העלולים להוביל למוות. פותח חיסון עבור LSD וראש הממשלה נרנדרה מודי אמר כי ננקטים מאמצים לשלוט בתנועת בעלי חיים למניעת זיהומים נוספים.