" Sumol+Compal מעריכה להשקיע שלושה מיליון יורו במפעל פוטו-וולטאי בכדי להפוך את יחידת הייצור וההפצה שלה באלמירים לקיימת יותר מבחינה אנרגטית, עם ייצור אנרגיה מתחדשת לצריכה עצמית", הודיעה הקבוצה בהצהרה.

הפרויקט יבוצע בכמה שלבים, הראשון שבהם כבר הושלם עם התקנת 1,850 לוחות פוטו-וולטאיים, בשטח של 11,000 מ"ר (מ"ר) וקיבולת מותקנת של 1 mWP.

השלב הראשון תואם 15% מצרכי האנרגיה של אותו מפעל, אחוז שאמור לעלות ל -25% עם תחילת ייצור האנרגיה בשלב השני, שצפוי להסתיים בתחילת השנה הבאה.

בסך הכל, הפרויקט אמור להגיע לקיבולת מותקנת של שלושה mWP, ולהימנע מפליטה של כ- 984 טון פחמן דו חמצני (CO2).

עוד מסרה הקבוצה, כי מפעל זה פותח יחד עם מועצת העיר אלמירים את ההזדמנות להעריך דרכים להנגיש את עודפי האנרגיה לקהילה.

ל

- Sumol+Compal ארבע יחידות ייצור בפורטוגל ואחת במוזמביק ומייצאת ליותר מ -70 מדינות.


Author
TPN/Lusa