משטרת הרשות השופטת (PJ) פרסמה אזהרה בנוגע לתוכנית "דיוג" המשתמשת בצורה לא נכונה בסמלי הלוגו של כוח הביטחון הזה והאינטרפול.

בתמונה, המסתובבת באינטרנט ובפלטפורמות דואר אלקטרוני שונות, מוזכר שמו של המנהל הלאומי של ה- PJ וגופים אחרים.


משטרת הרשות השופטת, באמצעות היחידה הלאומית למאבק בפשעי רשת ובפשע טכנולוגי, מזהירה כי זימון לכאורה זה שקרי ו"הוא חלק מקמפיין דיוג, ומהווה הפרת אבטחה עבור משתמשי האינטרנט והדואר האלקטרוני".