על פי נתוני INE, 6,200 בניינים קיבלו אישור תכנון, -7.9% בתקופה המקבילה אשתקד (+1.6% ברבעון הראשון של שנת 2022) ו -2.9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019.


כשמדוברבמבנים חדשים, מספר הרישיונות צנח ב -6.7% (+5.3% ברבעון הראשון של שנת 2022), המקביל לעלייה של 9.9% ברבעון השני של שנת 2019.
ההערכההיא כי 3,600 בניינים הושלמו ברבעון השני, 2022, ירידה של 4.9% כמו (-0.5% בשש 1 2022) ועלייה של 7.0% ברבעון השני, 2019.