מדד מחירי הדיור עלה ב -13.2% ברבעון השני, עלייה של 0.3 נקודות אחוז (עמ ') לעומת הרבעון הקודם והגיע למקסימום היסטורי חדש בסדרה הזמינה.

על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), שיעור השינוי השנתי הממוצע במדד זה עמד על 12.3% ברבעון השני של 2022, והאץ 1.3 עמ 'בהשוואה לרבעון הקודם והגיע למקסימום חדש של הסדרה הזמינה.

בין אפריל ליוני 2022, שיעור השינוי השנתי הממוצע במחירי הדיור הקיים היה גבוה מזה שנצפה בדיור חדש, 13% ו -10.4% בהתאמה, ובשני המקרים זה היה השיעור הגבוה ביותר מאז תחילת סדרת INE.

ברבעון השני עליית מחירי הדיור הקיים עמדה על 14.7% ולדיור חדש 8.4%, כאשר המדד עלה ב -3.1% בין הרבעון הראשון והשני השנה.

בין אפריל ליוני נסחרו 43,607 בתים בשווי של 8.3 מיליארד יורו, המהווים עליות של 4.5% ו -19.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בהתאמה.

השקעותזרות

מתוך סך הכל, 87.6% (38,181 בתים) נרכשו ברבעון השני על ידי קונים מפורטוגל, בהיקף של 7.2 מיליארד יורו (86.7% מהסך הכל), ואילו קונים עם מקום מגורים מס מחוץ לשטח הלאומי היו אחראים ל -6.4% מכלל העסקאות (2,783 דירות), התואמים ל -11.9% מהשווי הכולל שהועבר.


החל מהרבעון הראשון לרבעון השני גדל מספר עסקאות הדיור ב -0.1% (-5.1% ברבעון הקודם), עם הגידול במספר העסקאות המתרחשות רק במקרה של דיור חדש (3.4%), ואילו בדיור הקיים חלה ירידה של -0.6%.