התקצירשנשלח היה "עבודה בידיים" בו הערכים לנושא זה יתארו תמונות שיכללו כולן HANDS. אנו מקדמים בברכה את הציבור הרחב לבוא ולתמוך באירוע שבו הוא כניסה חופשית שבו אתה יכול להצביע עבור שלושת הערכים האהובים עליך, ליהנות כמה דיונים מעניינים שבו מתקן בר יסופק. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.algarvegapersgroup.org.