לדברי Euronews, כדי להיות זכאי למענק אתה צריך לעבור לאזור עם פחות מ -3,000 תושבים, יש להשתמש בכסף כדי לקנות או לשפץ בית ואז עליך לגור שם לצמיתות.