הפקיד, שדיבר בפאנל "איך למשוך אנשי מקצוע לתיירות", במהלך פסגת התיירות הפורטוגזית השישית, שקידמה בליסבון, במסגרת יום התיירות העולמי, הדגיש כי זה "היה המגזר שאיבד הכי הרבה מקומות עבודה במהלך המגיפה". 100,000 עובדים היו אבד במהלך תקופה זו ובעוד המגזר התאושש 40,000 עובדים, יש עדיין חור פעור של 60,000 למלא.

אנה מנדס גודיניו, שמכירה היטב את המגזר הזה, הדגישה כי "התיירות זקוקה לאנשים, עולם העבודה פתוח יותר ויותר באירופה, והמגיפה גם זעזעה את כולם בצורה סייסמית, אפילו מנקודת המבט של מוטיבציות עובדים, השונות כיום ", ו נזכר כי "התיירות מתחרה לא רק בפעילויות אחרות, אלא גם במשרות במדינות אחרות".

לפיכך, שר העבודה והסולידריות החברתית מדגיש כי "האתגר הגדול הוא למשוך את הצעירים שלנו לעבוד בתיירות, אך גם לפתוח את שוק העבודה למי שמגיע מבחוץ".