" אין מסקנה של הליך משמעתי זה והוא נשאר תחת סודיות מוחלטת. ברגע שזה יסתיים, זה יהיה ציבורי וניתן להתייעץ איתו בכללים מסוימים, אך כרגע הוא עדיין תלוי ועומד", אמרה פילומנה רוזה, וסירבה לחשוף כמה אנשים ממוקדים: "אנו יודעים שהתהליך תלוי ועומד וכי הם עובדי המרשמים המרכזיים, אבל אני לא יכול לומר יותר בלי הפרת כללי הסודיות של הליכים משמעתיים".

התהליך המשמעתי נודע ב -15 במרץ השנה, בעקבות חקירה בנושא התאזרחות איש העסקים הרוסי ואשר כבר הניעה חקירה של המשרד הציבורי.

מדובר על אי סדרים לכאורה שבוצעו בתהליכי הענקת אזרחות פורטוגלית לצאצאי יהודי ספרד.

המשטר למתן אזרחות לצאצאי יהודים ספרדים (יהודים במקור מחצי האי האיברי שגורשו מפורטוגל במאה ה -16) השתנה בינתיים ונכון ל -1 בספטמבר הגישה להתאזרחות הפכה תובענית יותר ומזרזת "מאוד ביקוש גדול של שירותים" במהלך הקיץ.

" כרגע אנו מתמודדים עם זרם זה בצורה הטובה ביותר, ומגדילים אמצעים להאצת תהליכים אלה. היו לנו כבר כמה נושאים ממתינים ואירוע פקיעת תקופה זו פירושו שיש ביקוש גבוה מאוד לשירותים".

בין 1 במרץ 2015 ל-31 בדצמבר 2021 אושרו 56,685 תהליכי התאזרחות לצאצאי יהודי ספרד מתוך סך של 137,087 בקשות שהוגשו לשירותי המכון לרישום ונוטריונים (IRN).


על פי נתונים שנשלחו בפברואר ללוסה על ידי משרד המשפטים, רק 300 מקרים לא אושרו בתקופה זו, ובכך הותירו, על פי נתונים שנרשמו בסוף השנה שעברה, 80,102 בקשות ממתינות.