הכסף מוצע תחת המכשיר האירופי לתמיכה זמנית להפחתת סיכוני האבטלה בשעת חירום (SURE) ונועד לממן הוצאות שנגרמו בצעדים מתמשכים שהוכנסו למתן את השפעת מגיפת ה- covid-19, על פי הצהרה.


לאחר שההצעה אושרה על ידי המועצה, התמיכה הכספית תינתן בצורה של הלוואות רכות.


ההלוואה לפורטוגל תסייע בעיקר בהוצאות מימון שנגרמו עד מאי 2022, הקשורות להמשך שוק העבודה ואמצעים הקשורים לבריאות.


בנוסף ל -300 מיליון אירו לפורטוגל, הציע הנהלת האיחוד האירופי כספים נוספים ליוון (900 מיליון יורו, בסך כולל של 6.2 מיליארד אירו) וקפריסין (26 מיליון יורו, בסך כולל של 632 מיליון יורו).


Author
TPN/Lusa